دوره آموزشی آفت قرنطینه ای داخلی در منطقه طرود شاهرود برگزار گردید.

دوره آموزشی آفت قرنطینه ای داخلی در منطقه طرود شاهرود برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، دوره آموزشی آفت قرنطینه ای داخلی در منطقه طرود شاهرود با مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج، مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی شاهرود و مرکز آموزش رسول اکرم (ص) دامغان صورت پذیرفت.

مدیر هماهنگی ترویج افزود:دوره آموزشی با عنوان “کنترل و مدیریت آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما” با تدریس آقای دکتر کاظم محمد پور به شکل حضوری و مجازی و در دو مرحله ویژه کارشناسان موضوعی (جهادکشاورزی و شهرداری) در مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود و بهره برداران در منطقه طرود شاهرود برگزار گردید.

فاطمه سعیدی گفت:سوسک سرخرطومی حنایی خرما مهم ترین و خطرناک ترین آفت نخیلات محسوب می شود. این آفت؛ درختان خرما و نخل های زینتی را هدف قرار داده و خوشبختانه در استان سمنان دیده نشده.

سعیدی خاطرنشان کرد:آموزش فوق به منظور آگاهی بخشی وتدابیر پیشگیرانه برای این آفت قرنطینه ای داخلی در نظر گرفته شد و از آنجا که بیشترین سطح زیر کشت درختان خرما و تعداد بهره بردار در منطقه طرود شهرستان شاهرود قرار گرفته است لذا اجرای دوره آموزشی در این محل متمرکز گردید.

طراحی سایت توسط فراکارانت