دوره آموزش تنظیم خبر و خبر نویسی کاربردی در روابط عمومی

دوره آموزش تنظیم خبر و خبر نویسی کاربردی در روابط عمومی
🔹️دوره آموزش “تنظیم خبر و خبر نویسی کاربردی در روابط عمومی” ویژه رابطین روابط عمومی شهرستان ها و دستگاه های تابعه در سالن شهید شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در حال برگزاری می باشد.

طراحی سایت توسط فراکارانت