دومین جلسه کارگروه دانش بنیان و واحدهای فناور و با محوریت بررسی نحوه مراحل اجرائی و تحقیقاتی

دومین جلسه کارگروه دانش بنیان  و واحدهای فناور و با محوریت بررسی  نحوه مراحل اجرائی و تحقیقاتی

۳ شرکت دانش بنیان در حوزه های  ،کشت و پرورش جلبک اسپرولینا با امتیاز داروئی و غذائی از شهرستان شاهرود، گلخانه ماهیان خاویاری به شیوه اکواپونیک در شهرستان سمنان،مزرعه طبقاتی هوشمند و مکانیزه( plant factory)در شهرستان سمنان

مهندس قاسمی ؛کلیه اقدامات حمایتی نظیر تسهیلات ، اخذ مجوزهای لازم مورد نیاز و… از جانب دستگاههای اجرائی  زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در استان باید حتی المقدور سهل و الوصول در اختیار این نمونه کارهای تحقیقاتی و دانش بنیان قرار گیرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت