English | یکشنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۲

دومین روز از سفر مشاور وزیر در قرارگاه امنیت غذایی

در دومین روز از سفر مشاور وزیردر قرارگاه امنیت غذایی 

اوروعی ،مشاور وزیر در قرارگاه امنیت غذایی در دومین روز از سفر خود به استان سمنان به شهرستان شاهرود سفر کرد.
🔹️جلسه بررسی چالشهای امنیت غذایی ویژه شهرستان های شاهرود ومیامی با حضور مشاور وزیر، معاون تولیدات گیاهی و مدیران وهمکاران مدیریتهای شهرستان های شاهرود و میامی وتشکلهای بخش کشاورزی در شاهرود تشکیل شد.
🔹️دراین جلسه رضایی با بیان گزارش مختصری از جلسات روز گذشته خواستار بیان چالشها از زبان نمایندگان تشکلهای کشاورزی ودام وطیور دو شهرستان شد.
🔹️ اورعی در جمع شرکت کنندگان از انتقال مطالب بیان شده به وزیر و معاونین انها خبر داد وقول پیگیری وحل برخی از مشکلات پیش رو را دادند.
🔹️احصا مسائل و مشکلات حوزه کاری قرارگاه امنیت غذایی و هماهنگی با تشکل های مرتبط با بخش کشاورزی، بویژه در موضوعاتی که پیگیری و حل و فصل آنها در سطح مقام عالی وزارت و معاونین وزیر می باشد ،در دستور کار مشاور وزیر در سفر به استان سمنان قرار دارد.

طراحی سایت توسط فراکارانت