English | پنج شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۲

دومین همایش ملی طرح جهش تولید در دیمزار‌ها “

دومین همایش ملی طرح جهش تولید در دیمزار‌ها “

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، دومین همایش طرح جهش تولید در دیمزار‌ها” را با هدف ارزیابی دستاورد‌های پروژه و پتانسیل‌های کشاورزی دیم درکالپوش شهرستان میامی برگزار شد.این همایش به منظورافزایش عملکرد دیم در کالپوش با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ وهدف گزاری در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲برگزار شد.

همایش جهش تولید دیمزارها با حضور مهندس قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد. دراین مراسم فرشاد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،اخیانی مشاور وزیر در امور تغذیه،رضایی معاون تولیدات گیاهی استان،آشوری فرماندار شهرستان میامی،شاه مرادی مدیر زراعت استان، قرائیان مدیرامورباغبانی،سعیدی مدیر امورترویج استان،نوحی معاون امورزراعت،خالقی رئیس تعاون روستایی،تحصیلی مدیرغله، مرتضی استانداری،جلالی معاون اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،حسینی مدیر شهرستان میامی،نادعلی رئیس تحقیقات کشاورزی،ابوالقاسمی رئیس تعاون روستایی حضور داشتند

دراین همایش مهندس قاسمی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خصوص اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها و همچنین مراحل اجرائی نمودن آن، ضرورتها و نیازهای اجرای طرح را تشریح کرد وخبر از کسب رتبه پنجم شهرستان میامی درسال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ داد.
مهندس قاسمی رییس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان محور اصلی این پروژه را افزایش بهره‌وری کشاورزی و در عین حال حفظ پایداری و تقویت امنیت غذایی عنوان کرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت