رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در قالب کاروان خدمت از پروژه آبیاری کم فشار حسن کاظمی در منطقه پل ابریشم فرومد بازدید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در قالب کاروان خدمت از پروژه آبیاری کم فشار حسن کاظمی در منطقه پل ابریشم فرومد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان،محمدرضا قاسمی در حاشیه این بازدید:این طرح آبیاری کم فشار در مساحت ۷۶٫۳ هکتار و در محل روستای چاه شیرین پل ابریشم اجرا شده است.

بر اساس الگوی کشت، نوع محصولات درنظر گرفته شده در این مزرعه کشاورزی گندم, ذرت و پنبه است.

این طرح در سال ۱۴۰۱ اجرایی شده است.منبع آب این پروژه چاه عمیق با دبی ۲۲٫۷ لیتر بر ثانیه است.

اعتبار دولتی هزینه شده برای این پروژه ۶ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال بوده و از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال تأمین شده است.

مجموع اعتبار هزینه شده برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه هشت میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال بوده است.

هدف از اجرای سیستم های آبیاری کم فشار را ارتقای راندمان آبیاری، افزایش کیفیت و کمیت محصولات و در نتیجه افزایش میزان تولید به ازای مقدار آب مصرفی در واحد سطح، کاهش هزینه های کارگری، جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت بهره برداری از منابع زیرزمینی و تسهیل در مدیریت بهره‌وری آب است.

طراحی سایت توسط فراکارانت