English | یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور: باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان برویم؛ افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیازمند تحقیقات کاربردی است.

معاون وزیر و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیازمند تحقیقات کاربردی است گفت: باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان برویم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی‌اکبر مؤیدی در آیین تکریم و معارفه رئیس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان با اشاره به اینکه کشاورزی حوزه‌ای بسیار مهم در بحث امنیت غذایی است تصریح کرد: در سال‌های اخیر نیز اهمیت بخش کشاورزی در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور دوچندان شده است.

وی افزود: با توجه به تغییر اقلیم رخ‌داده در کشور و اینکه با توجه به دشمنی دشمنان باید هرچه بیشتر روی پای خودمان در تأمین امنیت غذایی بایستیم و خودکفا شویم؛ بنابراین توجه به بحث امنیت غذایی و حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری پیداکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین اضافه کرد: اگر پیام نوروزی مقام معظم رهبری که در لحظات اولیه نوروز بیان شد توجه کنیم؛ گویا بخش اعظمی از آن برای بخش کشاورزی بیان شده است.

مؤیدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به توجه به موضوع مهم تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: گویا مقام معظم رهبری بخش زیادی از پیام نوروزی خود را متوجه حوزه کشاورزی کرده‌اند و همین موضوع رسالت و مسئولیت ما در وزارت جهاد کشاورزی را بسیار بیشتر کرده است؛ بنابراین همه ما باید تلاش کنیم که از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی در استان‌های مختلف اعم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران، محققان و کارشناسان این حوزه به بهترین فرم ممکن بهره برده و برنامه‌ریزی کار و تلاش کنیم تا بخشی از فرمایشات ایشان در این شرایط سخت اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه امروز همه باید در راستای پیام مقام معظم رهبری حرکت و خودمان را به آن نزدیک‌تر کرده و قدم‌های محکم‌تری را در این مسیر برداریم عنوان کرد: شاید لازم باشد ازاین‌پس جهت مسیر حرکت خودمان را تغییر دهیم.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با تأکید بر لزوم کاربردی‌تر شدن تحقیقات در حوزه کشاورزی گفت: امروز نباید نتیجه تحقیقات ما تنها برای تحقیق و روی کاغذ باشید؛ بلکه باید در عرصه‌های کشاورزی برای بهبود فعالیت و بهره‌وری از سوی کشاورزان مشاهده شود.

مؤیدی اضافه کرد: هنوز در حوزه کشاورزی موضوع دانش‌بنیان خیلی جای کار دارد تا از این ظرفیت برای حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان در ابعاد مختلف آن بهره ببریم.

وی عنوان کرد: شاید تنها مسیری که می‌توانیم ظرفیت بالاتری را از بخش کشاورزی انتظار داشته باشیم و به آن برسیم؛ حرکت به سمت همین کشاورزی دانش‌بنیان است. برای این مهم باید تحقیقات حوزه کشاورزی در کشور قابل‌اجرا بوده و بتوانیم نتیجه آن را در افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی بهره‌برداران بخش کشاورزی در اراضی کشاورزی مشاهده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورز آخرین زنجیره است که به بهترین فرم ما باید از نتایج تحقیقات و آموزش این وزارتخانه استفاده کند یادآور شد: در این زمینه باید حوزه اجرایی ما یک برنامه‌ریزی و تعریف کار بهتری را از بخش‌های آموزشی و ترویجی ما داشته باشند و البته در این مسیر، رسالت سازمان‌های جهاد کشاورزی و بخش اجرایی وزارت جهاد کشاورزی سنگین‌تر می‌شود؛ چراکه جهاد کشاورزی باید به محققان حوزه کشاورزی فرصت دهند تا در جلسات حضور جدی‌تر داشته باشند و برنامه خواستن ازآنان موضوع بسیار مهمی است که باید به آن در استان‌ها توجه ویژه شود.

مؤیدی با اشاره به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه در صورت لزوم باید رویکردها در بخش کشاورزی تغییر یابد خاطرنشان کرد: امروز باید ترویج، آموزش و تحقیقات بخش کشاورزی باید در وسط میدان باشند و خودشان وارد کارزار شده و نقش بیشتری را در افزایش بهره‌وری داشته باشند؛ چراکه همه تلاش کارشناسان این حوزه این است که از طریق انتقال دانش و افزایش نفوذ دانش، اتفاق خوبی در حوزه کشاورزی بیفتد.

وی ارتباط با مرزهای دانش را رمز موفقیت کشاورزان نمونه در افزایش کیفی و کمی تولیدات کشاورزی عنوان و بیان کرد: رنگ و بوی کشاورزی دانش‌بنیان در کشاورزان نمونه مشاهده می‌شود و می‌توان با حرکت در این مسیر و به‌کارگیری دانش و ارتباط‌‌گیری با حوزه‌های دانشی این بخش میزان تولید در بخش کشاورزی را به کشاورزان نمونه رساند.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه کشاورزانی که بتوانند به‌درستی از یافته‌های پژوهشی استفاده کنند؛ نتیجه آن را در افزایش کمی و کیفی تولیدات خود خواهند دید اظهار داشت: با توجه به تولید دانش‌بنی به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی‌اکبر مؤیدی در آیین تکریم و معارفه رئیس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان با اشاره به اینکه کشاورزی حوزه‌ای بسیار مهم در بحث امنیت غذایی است تصریح کرد: در سال‌های اخیر نیز اهمیت بخش کشاورزی در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور دوچندان شده است.

وی افزود: با توجه به تغییر اقلیم رخ‌داده در کشور و اینکه با توجه به دشمنی دشمنان باید هرچه بیشتر روی پای خودمان در تأمین امنیت غذایی بایستیم و خودکفا شویم؛ بنابراین توجه به بحث امنیت غذایی و حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری پیداکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین اضافه کرد: اگر پیام نوروزی مقام معظم رهبری که در لحظات اولیه نوروز بیان شد توجه کنیم؛ گویا بخش اعظمی از آن برای بخش کشاورزی بیان شده است.

مؤیدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به توجه به موضوع مهم تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: گویا مقام معظم رهبری بخش زیادی از پیام نوروزی خود را متوجه حوزه کشاورزی کرده‌اند و همین موضوع رسالت و مسئولیت ما در وزارت جهاد کشاورزی را بسیار بیشتر کرده است؛ بنابراین همه ما باید تلاش کنیم که از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی در استان‌های مختلف اعم از بدنه وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران، محققان و کارشناسان این حوزه به بهترین فرم ممکن بهره برده و برنامه‌ریزی کار و تلاش کنیم تا بخشی از فرمایشات ایشان در این شرایط سخت اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه امروز همه باید در راستای پیام مقام معظم رهبری حرکت و خودمان را به آن نزدیک‌تر کرده و قدم‌های محکم‌تری را در این مسیر برداریم عنوان کرد: شاید لازم باشد ازاین‌پس جهت مسیر حرکت خودمان را تغییر دهیم.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با تأکید بر لزوم کاربردی‌تر شدن تحقیقات در حوزه کشاورزی گفت: امروز نباید نتیجه تحقیقات ما تنها برای تحقیق و روی کاغذ باشید؛ بلکه باید در عرصه‌های کشاورزی برای بهبود فعالیت و بهره‌وری از سوی کشاورزان مشاهده شود.

مؤیدی اضافه کرد: هنوز در حوزه کشاورزی موضوع دانش‌بنیان خیلی جای کار دارد تا از این ظرفیت برای حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان در ابعاد مختلف آن بهره ببریم.

وی عنوان کرد: شاید تنها مسیری که می‌توانیم ظرفیت بالاتری را از بخش کشاورزی انتظار داشته باشیم و به آن برسیم؛ حرکت به سمت همین کشاورزی دانش‌بنیان است. برای این مهم باید تحقیقات حوزه کشاورزی در کشور قابل‌اجرا بوده و بتوانیم نتیجه آن را در افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی بهره‌برداران بخش کشاورزی در اراضی کشاورزی مشاهده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورز آخرین زنجیره است که به بهترین فرم ما باید از نتایج تحقیقات و آموزش این وزارتخانه استفاده کند یادآور شد: در این زمینه باید حوزه اجرایی ما یک برنامه‌ریزی و تعریف کار بهتری را از بخش‌های آموزشی و ترویجی ما داشته باشند و البته در این مسیر، رسالت سازمان‌های جهاد کشاورزی و بخش اجرایی وزارت جهاد کشاورزی سنگین‌تر می‌شود؛ چراکه جهاد کشاورزی باید به محققان حوزه کشاورزی فرصت دهند تا در جلسات حضور جدی‌تر داشته باشند و برنامه خواستن ازآنان موضوع بسیار مهمی است که باید به آن در استان‌ها توجه ویژه شود.

مؤیدی با اشاره به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه در صورت لزوم باید رویکردها در بخش کشاورزی تغییر یابد خاطرنشان کرد: امروز باید ترویج، آموزش و تحقیقات بخش کشاورزی باید در وسط میدان باشند و خودشان وارد کارزار شده و نقش بیشتری را در افزایش بهره‌وری داشته باشند؛ چراکه همه تلاش کارشناسان این حوزه این است که از طریق انتقال دانش و افزایش نفوذ دانش، اتفاق خوبی در حوزه کشاورزی بیفتد.

وی ارتباط با مرزهای دانش را رمز موفقیت کشاورزان نمونه در افزایش کیفی و کمی تولیدات کشاورزی عنوان و بیان کرد: رنگ و بوی کشاورزی دانش‌بنیان در کشاورزان نمونه مشاهده می‌شود و می‌توان با حرکت در این مسیر و به‌کارگیری دانش و ارتباط‌‌گیری با حوزه‌های دانشی این بخش میزان تولید در بخش کشاورزی را به کشاورزان نمونه رساند.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه کشاورزانی که بتوانند به‌درستی از یافته‌های پژوهشی استفاده کنند؛ نتیجه آن را در افزایش کمی و کیفی تولیدات خود خواهند دید اظهار داشت: با توجه به تولید دانش‌ ان نقش بهره‌وری را افزایش می‌دهیم.

مؤیدی با تأکید بر لزوم نیازسنجی برای تعریف پژوهش‌های جدید در حوزه کشاورزی تصریح کرد: تحقیقات ما باید به سمت تحقیقاتی برود که اثربخش و در راستای نیازهای کشاورزان و کاربردی باشد. باید محققان وارد عرصه‌های کشاورزی شده و از این طریق تحقیقات را در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات سوق دهیم.

وی افزود: محقق باید تحقیقی را انجام دهد که بتواند تحقیقاتش را در مزرعه کشاورزی اجرا و از آن در راستای افزایش بهره‌وری بهره ببرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت