English | پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

راستی آزمایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی دامغان با حضور نمایندگان فنی سازمان نقشه برداری انجام شد.

رئیس اداره مهندسی حدنگاری و ساماندهی اراضی استان سمنان با بیان اینکه راستی آزمایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی دامغان با حضور نمایندگان فنی سازمان نقشه برداری انجام شد؛ گفت: در این راستا ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دامغان برای اجرای طرح کاداستر راستی آزمایی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسام الدین نجاریان اظهار داشت: نظارت عکسهای مکان محور از سوی کارشناسان سازمان نقشه برداری کشور از پروژه کاداستر دامغان  انجام شد. رئیس اداره مهندسی حدنگاری و ساماندهی اراضی استان با اشاره به قرارداد پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان دامغان گفت: در این راستا جهت نظارت به دقت عکسهای مکان محور به  مساحت ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دامغان برای اجرای طرح کاداستر راستی آزمایی شد. وی افزود: برای اجرای این طرح نمایندگانی از سازمان نقشه برداری کشور با همراهی کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده شرکت مهاب قدس در پهنه اراضی کشاورزی شهرستان دامغان به مقدار ۳۰ هزار هکتار    به مدت ۵ روز با حضور در عرصه مورد راستی آزمایی وباز بینی نهایی قرار گرفت.

طراحی سایت توسط فراکارانت