English | شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲

رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا در سمنان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مقابله با ویروس منحوس کرونا در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد با بیان اینکه رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا از سوی وزارت جهاد کشاورزی و در استان‌های تابعه برگزار می‌شود گفت: این عملیات امروز و در سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور با رمز یا علی‌اکبر حسین (ع) برگزار شد. وی با بیان اینکه مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها مسئول اجرای این رزمایش ملی هستند افزود: تمامی پروتکل‌های بهداشتی در تمامی مراحل رزمایش رعایت شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این رزمایش در چند مرحله اجرا شد گفت: استقرار نیروهای عمل‌کننده رزمایش در محوطه و استقرار اعضای میز خدمت ملبس به لباس بسیجی برخی از مرحله‌های رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بود. میرعماد خاطرنشان کرد: در این رزمایش عملیات پایش و غربالگری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی‌ استان سمنان (تست تب سنجی) و همچنین عملیات گندزدایی و ضدعفونی محیطی و سازمانی اجرایی شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین در رزمایش ملی پدافند بیولوژیک مقابله با ویروس منحوس کرونا اقلام بهداشتی موردنیاز کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در بین آنان توزیع شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت