English | یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳

رزمایش پدافند زیستی مدیریت آفت نوظهور ملخ آسیایی برگزار شد

رزمایش پدافند زیستی مدیریت آفت نوظهور ملخ آسیایی صبح امروز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان حفظ نباتات،هدف از برگزاری این رزمایش بررسی آمادگی سازمان حفظ نباتات با واحدهای استانی در شرایط بروز حوادث و همچنین بحران های اجتماعی به ویژه بحران هایی که چرخه تولید و تامین مواد غذایی را تهدید می کند،بوده است.
این رزمایش به صورت دور میزی عملیاتی محدود طراحی و اجرا گردید سناریو این رزمایش به گونه ای طراحی شده است تا علاوه بر افزایش دانش و مهارت افراد شرکت کننده در رزمایش ،بتوان نظرها،راهکارها و ایده هایی را گردآوری نمود که این مجموعه در برخورد با موارد خاص ارائه می کند،تا در ادامه راه بتوان این نکات را به کل کشور تعمیم دادو از تجربیات مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی به گونه ای مناسب بهره گرفت.
براساس این گزارش، ایجاد آگاهی،دانش و مهارت در مجموعه سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه بحران ها و تهدیدات، ایجاد هماهنگی میان سازمان های درگیر و همچنین ایجاد درک صحیح از وظایف دیگر سازمانها و چگونگی تعامل با آن ها، توانمند سازی دستگا ه های دولتی در بکار گیری بسیج منابع و امکانات استانی، دست یابی به سرعت عمل مطلوب در مواجهه با شرایط بحران و ایجاد وحدت رویه هماهنگ و موثر بین دستگاهی در اجرای رزمایش از جمله دستاورد های اجرایی رزمایش در ستاد و استان عنوان شده است.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت