رشد تولید در بخش کشاورزی استان سمنان به صورت جدی دنبال می‌شود؛ توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سیاست‌های مهم تحقق شعار سال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برنامه‌ریزی جدی در این سازمان برای افزایش تولید در بخش کشاورزی استان سمنان خبرداد و گفت: رشد تولید در بخش کشاورزی از این دو مسیر می‌گذرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، محمدرضا قاسمی در دیدار با مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز سمنان با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، از انجام سیاست‌گذاری‌های لازم برای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی استان سمنان خبرداد و اظهار داشت: بخش عمده‌ای از رشد تولید در حوزه کشاورزی قابل تحقق است و برنامه‌های ویژه‌ای برای این مهم در استان سمنان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی از دو مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری قابل دستیابی است عنوان کرد: از یک سو افزایش سرمایه‌گذاری سبب توسعه فعالیت‌ها در بخش کشاورزی و در پی آن رشد تولید در این بخش می‌شود و از سوی دیگر افزایش راندمان رشد تولید در این حوزه مهم را در پی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر حمایت همه جانبه این سازمان از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و بهره‌برداری این بخش برای افزایش بهره‌وری تصریح کرد: رشد تولید در بخش کشاورزی به دلیل اینکه با امنیت غذایی و تأمین نیازهای مردم گره خورده است؛ اهمیت بیشتری دارد.

قاسمی با اشاره به چالش بسیاری از کشورهای دنیا برای تأمین امنیت غذایی مردم خود در سال‌های اخیر و پس از جنگ روسیه و اوکراین خاطرنشان کرد: اتفاقات سال‌های اخیر در دنیا، اهمیت توجه به تأمین غذا برای مردم را نشان داد و مشخص شد کشورها و حاکمیت‌ها در حوزه امنیت غذایی و تأمین مایحتاج مردم می‌توانند شکننده باشند و اگر اقتدار غذایی نداشته باشند؛ در بسیاری از حوزه‌های امنیتی دچار مشکل می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با همراهی رسانه‌های این استان به ویژه صداوسیمای مرکز سمنان، بتوانند در راستای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های خود و استمرار امنیت غذایی موجود در این استان به موفقیت دست یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین از کم‌آبی و خشکسالی‌های پیاپی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل محدودکننده بخش کشاورزی در این استان نام برد و با تأکید بر لزوم توسعه هرچه بیشتر سامانه‌های نوین آبیاری اراضی کشاورزی و اجرای سیاست‌های مدنظر در حوزه آب و خاک، همراهی رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای ترغیب هرچه بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی در استان سمنان برای اجرای این سیاست‌ها  را خواستار شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت