English | دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲

روز مزرعه با حضور مسئولان استان و شهرستان سرخه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فاطمه سعیدی در حاشیه این برنامه گفت:این مراسم که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفت بمنظور آشنائی هر چه بیشتر کشاورزان با این محصول مهم برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه در ادامه اظهار داشت: روز مزرعه یکی از پروژه های مهم آموزشی ترویجی شهرستان به شمار می آید که در این پروژه کشاورزان از نزدیک با یافته های نوین تحقیقاتی آشنا می شوند.
سعیدی گفت: هدف از این پروژه تبادل تجربیات و انتقال یافته علمی و دستاوردهای تحقیقاتی در راستای ارتقاء دانش می باشد. که بدون شک می تواند در بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان مفید واقع شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه با اشاره به اهمیت کشت محصول کلزا گفت: کشت این محصول به منظور افزایش عملکرد سایر محصولات زراعی در صورت تناوب با این محصول ،بهبود ساختمان خاک،استفاده از کنجاله کلزا به منظور تغذیه دام و طیور، نیاز به آبیاری کمترو…….از اهمیت به سزائی در سطح شهرستان برخوردار است.
وی در ادامه اظهار داشت: مدیریت با بکارگیری نیرو های متخصص از تمام ظرفیت های موجود از قبیل چنین برنامه هائی( روز مزرعه)تلاش خود را در جهت ترویج و توسعه این محصول مهم انجام خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح زیر کشت محصول کلزا در سال زراعی۹۸-۹۷در شهرستان سرخه حدود ۳۷ هکتار می باشد که پیش بینی می شود۷۵ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت