روند پیشرفت برنامه‌های کشاورزی قراردادی در شاهرود بررسی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با اشاره به برنامه‌‌ریزی برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌های کشاورزی قراردادی در این شهرستان گفت: روند پیشرفت برنامه‌های کشاورزی قراردادی در شاهرود بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، عباسعلی نهاردانی در نخستین جلسه شهرستانی کشت قراردادی گفت: این جلسه با هدف بررسی و روند پیشرفت برنامه کشاورزی قراردادی در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ و شیوه اجرای کشت با محوریت محصول گندم برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه شهرستانی کشت قراردادی شهرستان شاهرود مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، شرکت خدمات حمایتی استان، بنیاد ملی گندم کاران و بنیاد خبرگان گندم شهرستان، شرکت‌های بیمه‌گر محصولات کشاورزی، مرکز تحقیقات، خانه کشاورز و نظام‌های صنفی کشاورزی برگزار شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت