مديريت حراست

سعید طاهریان

تلفن مستقيم: ۳۳۴۴۱۴۰۶-۰۲۳

ايميل: herasat@semnan-aj.ir

 

                                                 خلاصه وظايف


 • مشارکت در تدوین برنامه ی راهبردی سازمان حراست وزارت و پیگیری تصویب برنامه عملیاتی یکساله مدیریت حراست

 • پیگیری اجرای برنامه ی عملیاتی و دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی از حراست کل استان و سازمان حراست وزارت در حوزه های چهار گانه ی(حفاظت فیزیکی واسناد، حفاظت فناورزی اطلاعات (IT) ، حفاظت پرسنلی، بررسی واطلاع رسانی)

 • هدایت و ایجاد هماهنگی ، کنترل و نظارت برحسن انجام عملکرد حراستهای واحدهای تابعه استانی و برگزاری جلسات فصلی حراستهای تابعه

 • شناسايي گلوگاه هاي مفسده خيز سازمان جهاد كشاورزي و ساير محيط هاي تابعه

 • شناسایی و ریشه یابی نقاط ضعف (اعم از نارسائیها ، عوامل ایجاد نارضایتی و کانونهای بحران زا) در جهت هدایت امور سازمانی و بهره برداران بخش کشاورزی

 • آسیب شناسی ریشه ای علل تأثیر تهدیدات برون سازمانی بر عوامل انسانی ، کارکردی و فرآیند های اجرایی به منظور پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحرانها

 • شرکت در جلسات ، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه های تخصصی

 • تعیین صلاحیت سیاسی و امنیتی کارکنان و مدیران سازمان و توابع

 • شناسایی عناصر متعهد و تلاش در جهت ابقاء و رشد آنان در سازمان و توابع

 • پاسخ به استعلامات رسیده به حراست

 • تشکیل پرونده حفاظتی برای مدیران و کارکنان و ایجاد بایگانی محرمانه پرسنلی

 • تعامل مناسب با سایر حراستهای دستگاه های اداری استانی و نیز مراجع نظارتی در جهت ارتقاء سلامت اداری سازمان

 • هدایت وبرنامه ریزی در جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در حراستهای تابعه

 • پیگیری ، تقویت و توسعه سیستم خدمات رفاهی کارکنان حراست

 • صدور کارت شناسایی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان و توابع

 • مسئولیت دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ، ثبت ،‌صدور و ارسال کلیه مکاتبات طبقه بندی شده

 • برنامه ریزی برای آموزش مورد نیاز همکاران حراست سازمان و توابع در راستای وظائف محوله

 • بررسی و ارزیابی اخبار و اطلاعات و گزارشات محیط ها ( اعم از سیاسی ، اقتصادی ،‌ فرهنگی ،‌اجتماعی و … )

 • حفاظت و پاسداری از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده به منظور جلوگیری از بروز خطرات و تهدیدات امنیتی

 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی در سازمان

 • تهیه شناسنامه محیطی و بهنگام نمودن اطلاعات مربوط به محیط سازمان و توابع

 • ارائه مشاوره امنیتی ، کاری ، حفاظتی و خدمات اطلاع رسانی به ریاست محترم سازمان، معاونین و مدیران سازمان

 • اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم به منظور حفظ و نگهداری از اسناد ، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده

 • کنترل و نظارت بر حضور اتباع بیگانه در سازمان و توابع

 • انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی رئیس سازمان ، حراست کل استان و سازمان حراست وزارت جهادکشاورزی

ساختار زير مجموعه


طراحی سایت توسط فراکارانت