سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سازمان های تاثیرگذار علمی کشور است

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سازمان های تاثیرگذار علمی کشور است
۱۳۹۷/۰۴/۰۳

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، نقش تحقیقات در بخش کشاورزی را با اهمیت عنوان کرد و گفت:سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سازمان های تاثیرگذار علمی کشور است و مردم باید شناخت بیشتری نسبت به این سازمان تحقیقاتی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تات، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در هشتصد و چهارمین جلسه شورای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نقش تحقیقات و پژوهش در بخش کشاورزی را با اهمیت و سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی را سود آور دانست و از سازمان تات به عنوان یکی از سازمان های تاثیرگذار علمی کشور نام برد.

وی با تاکید بر این که لازم است مردم شناخت بیشتری نسبت به این سازمان تحقیقاتی داشته باشند، تبلیغات برای شناخت هر چه بیشتر این سازمان را مؤثر دانست و با اشاره به اینکه تحقیقات کشاورزی موجب مباهات و غرور ملی خواهد شد، توسعه پژوهش های بخش کشاورزی را بسیار ارزشمند عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، اخلاق در حوزه علم و پژوهش را یکی از عوامل رشد و کمال بیان کرد و با اشاره به این که هدف بعثت رسول گرامی اسلام تکمیل اخلاق بوده است، اظهار داشت: اخلاق به مثابه زبان بین المللی انسان ها محسوب می شود و در هر زمان و مکانی جوامع انسانی به اخلاق نیازمند هستند.

وی گفت:کسب علم دارای معیاری است که توجه به آن می تواند علم و عالم را از انحراف باز دارد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که یک محقق باید اخلاق علمی داشته باشد، رعایت این معیارها را برای محققان امری الزامی برشمرد.

در ابتدای این نشست،معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گزارش مختصری از فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی این سازمان ارائه و فعالیت های علمی را دربخش کشاورزی عاملی برای امنیت غذایی توصیف کرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت