سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد : برگزاری یک دوره کلاس آموزشی بذور اصلاح شده محصولات گلخانه ای در سطح استان

مهدی قرائیان گفت : در راستای تبدیل دانش به فناوری در عرصه کشاورزی و در نهایت تولید محصول اقدامات زیادی در عرصه کشاورزی در حال انجام است این کار میتواند منشا تحول در عرصه باغبانی در سطح استان باشد .
وی افزود : یکی از اقدامات مهم در این زمینه معرفی و ورود بذور اصلاح شده محصولات گلخانه ای در سطح استان است.که طبق یافته های تحقیقاتی می تواند تاثیرات بسیار بسزائی در عرصه تولید در این بخش داشته باشد .
قرائیان در ادامه تصریح کرد : فرایند تولید بذور گلخانه ای به صورت کاملا انحصاری و تحت اختیار شرکت های بین المللی می باشد و با علم به اینکه نمیتوان این بذور را مجددا احیا کرد لذا باید سیاست هایی را اتخاذ کرد که با ژنتیک بتوان بهره وری بذور را در کشور حفظ کرد .
سرپرست باغبانی استان همچنین گفت : مدیریت باغبانی استان ضمن برگزاری کلاسهایی در این جهت و آشنایی این علم به جامعه هدف ( گلخانه داران و بهره برداران ) سعی داشته با افزایش تولید در واحد سطح و کاهش تلفات انرژی در عرصه تولید محصولات گلخانه ای به بیشترین بهره وری در این زمینه دست یابد.
وی در پایان گفت:در همین رابطه یکدوره کلاس آموزشی با حضور جمع کثیری از گلخانه داران فعال و پیشرو استان در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت