سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه افتتاح پروژه زنجیر تولید گوسفند داشتی پربازده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان سمنان یکی از استان هایی است که تأمین بخشی از پروتئین تهران را بر عهده دارد.

پروژه زنجیر تولید گوسفند داشتی پربازده با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان سرخه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان سمنان، سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه افتتاح پروژه زنجیر تولید گوسفند داشتی پربازده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان سمنان یکی از استان هایی است که تأمین بخشی از پروتئین تهران را بر عهده دارد.

وی افزود: میزان تولید طیور یعنی مرغ گوشتی و تخم مرغ و گوشت قرمز در استان سمنان قابل توجه است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید مرغ گوشتی و تخم مرغ استان سمنان تقریبا ۷۰ درصد مازاد تولید است و در گوشت قرمز نیز ۳۰ درصد تولید را داردکه عمدتا تأمین کننده پروتئین مورد نیاز تهران است و بنابراین از این نظر حائز اهمیت است.

ساداتی نژاد با اشاره به بازدید انجام شده از عشایر استان سمنان در منطقه مهدیشهر گفت: این استان بهره مند از ظرفیت های خوبی است و باید گفت استان سمنان و منطقه مهدیشهر و ایل سنگسری یکی از ذخیره گاه های عشایری کشور محسوب می شود که تفاوت های ویژه ای نسبت به سایر عشایر کشور دارد.

وی افزود: عشایر مهدیشهر در میزان سرانه دام تقریبا بیش از سه برابر سرانه کشور است و در بحث طول مسیر کوچ نیز برخوردار از طولانی ترین مسیر کوچ روی است.

طراحی سایت توسط فراکارانت