توانمندی های بخش کشاورزی

توانمندی های بخش کشاورزی استان سمنان


 

مساحت استان: ۹۷۴۸۷ کیلومتر مربع برابر ۶٫۳ درصد از مساحت کشور با ۲۴ درصد کاربری کشاورزی

سازمان کشاورزی استان: دارای ۸ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، ۲۳ مرکز خدمات جهاد کشاورزی و تعداد ۴۳۹۵۴ نفر بهره بردار فعال.(بر اساس سامانه جامع پهنه بندی)

وضعیت بارندگی: میانگین بارندگی سال زراعی ۹۵-۹۴  میزان ۱۱۷٫۹میلیمتر و بارندگی سال زراعی جاری تا تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۶ بمیزان ۱۰۲٫۱  میلی متر می باشد.

سطح زیر کشت اراضی کشاورزی:

  • کل اراضی کشاورزی: ۱۹۸۱۹۱ هکتار شامل اراضی زراعی: ۱۴۳۹۱۵ هکتار، اراضی باغی: ۵۴۲۷۶ هکتار

  • اراضی آبی: ۱۶۶۴۵۱ هکتار، اراضی دیم: ۳۱۷۴۰ هکتار

  • وسعت مراتع: ۳۷۴۱۳۹۱ هکتار، وسعت جنگل ۳۵۲۲۴۵ هکتار

  • باغات پسته: ۱۹۰۸۳ هکتار و تعداد کل مراکز فرآوری پسته: ۲۰ واحد

تولید محصولات کشاورزی:

  • میزان کل تولید:۱۴۷۶۱۱۸ تن (۱٫۴۷۶ میلیون تن) شامل محصولات زراعی ۸۲۰۰۳۲ تن، محصولات باغی: ۳۸۰۹۴۹ تن، محصولات دامی ۲۷۴۲۱۰ تن، محصولات شیلاتی ۹۲۷ تن.

جمعیت و تولیدات دامی:

  • جمعیت دامی استان: ۱۷۰۷۲۰۲ راس، واحدهای مرغ مادر: ۶ واحد با ظرفیت ۲۶۵۰۰۰ قطعه،  واحدهای مرغداری گوشتی: ۳۹۹ واحد فعال با ظرفیت ۹۹۳۵۱۲۰ قطعه در هر دوره، تولید گوشت قرمز: ۳۰۶۴۷ تن، تولید شیر: ۱۷۵۹۴۲ تن، تولید گوشت مرغ: ۵۰۳۱۱ تن، تولید تخم مرغ ۱۷ هزار تن

مکانیزاسیون:ضریب مکانیزاسیون استان: ۱٫۸۵اسب بخار در هکتار

ظرفیت کل ذخیره سازی:

  • تعداد سردخانه: ۲۴واحد با ظرفیت ۹۵۰۶۹ تن، تعداد سیلو: ۲واحد با ظرفیت ۴۲۵۰۰ تن

  • تعداد انبار ها: ۵۱ واحد با ظرفیت ۳۱۲۲۰۰ تن

 واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی:

  • ظرفیت کل فرآوری محصولات کشاورزی استان در سال ۹۵ به میزان ۲۹۵ هزار تن

طراحی سایت توسط فراکارانت