English | یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳

شروع برداشت گل محمدی از باغات مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، با مشارکت دانش آموزان دختر کاردانش رشته کشاورزی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) و با همراهی مربی و مسئول کاردانش مرکز برداشت چین اول گلبرگ های گل محمدی از باغ الگویی مرکز آغاز گردید.
دکتر دزیانیان رئیس مرکز، اهمیت کشت این گیاه در منطقه را مورد تاکید قرار داد و از گسترش کشت این گیاه در مرکز با ارقام مناسب در سطح ۵ هکتار در سال جاری خبر داد.
وی افزود:با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آبی در استان، تغییر الگوی کشت یک راهکار اساسی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی است. با تغییر الگوی کشت در استان از محصولاتی که به آب زیاد در طول دوره رشد خود نیازمند هستند به سمت محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبی و محصولاتی که سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان دارند و همچنین دارای مزیت اقتصادی نیز هستند، می توان گامی در جهت مدیریت صحیح آب و افزایش بهره وری آن در استان برداشت.
دزیانیان در ادامه گفت: یکی از محصولات مهم در تغییر الگوی کشت گل محمدی است که با کشت و کار آن در مناطقی که با محدودیت آب مواجه اند، می توان در راستای افزایش بهره وری آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی حرکت کرد. به طور متوسط در هر هکتار گل محمدی در کشورمان طبق آمار نامه سال ۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی در سال ۲/۲ تن گل جمع آوری می شود و از تقطیر این میزان گل، حدود یک کیلوگرم اسانس بدست می آید.اسانس گل محمدی، از گرانترین اسانس های گیاهی به شمار میرود به گونه ای که هر لیتر آن ۱۸ هزار دلار معادل ۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.

 

 

طراحی سایت توسط فراکارانت