شناسایی تغییر کاربری اراضی در شهرستان‌های استان سمنان جدی‌تر انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: شناسایی تغییر کاربری اراضی در شهرستان‌های استان سمنان جدی‌تر انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، محمدرضا قاسمی در نشستی با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان سمنان اظهار داشت: علی‌رغم اینکه تهران تا پایان شهریور سال آینده در زمینه رفع تداخلات فرصت دادند اما امیدواریم تا پایان امسال رفع تداخلات در استان سمنان  به عنوان استان پیشرو به پایان برسد. که با اتمام رفع تداخلات در استان صدور سند کشاورزی  تسهیل شده و حقوق  دولت و مردم حفظ می گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه باید شهرستانها در شناسایی تغیر کار بری های غیر مجاز اراضی کشاورزی ورود جدی تری داشته باشند.

 قاسمی تصریح کرد: کارگروه فرا قوه ای در شهرستانها  با ریاست فرماندار از ظرفیت هایی است که می توان برای اجرای احکام و شناسایی تغییر کار بری های غیر مجاز کمک گرفت .

 قاسمی گفت: شناسایی تغییر کار بری های غیر مجاز یک موضوع مهم بوده ولی اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون حفظ    کاربری یک موضوع مهمتر است،چرا که  بازدارندگی  قانون  در اجرای آن است، و با این اجرا از تسریع جرم در سایر  مناطق نیز جلوگیری می شود .

ریاست محترم سازمان از تمامی بهره برداران بخش کشاورزی  دعوت کرده جهت اخذ سند اراضی به ادارت ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در این امر مهم  مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها نیز کمال همکاری را  خواهند داشت.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت