شهرستان مهدی شهر

عباس مشیریان

تلفن تماس: ۳۳۶۲۰۵۳۵-۰۲۳

 

 

                                                 خلاصه وظايف


 • مدیریت ، نظارت ، ایجاد هماهنگی و هدایت وظایف در حوزه عمل شهرستان

 • مشارکت و ارائه پیشنهادها و اطلاعات لازم جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سازمان استان

 • اجرای برنامه ها ، خط مشی ها ، طرح ها و دستورالعمل های مربوط به نظام دامداری و منابع طبیعی در حدود وظایف و سیاستهای مصوب

 • تولید، جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش و به هنگام سازی آمار و اطلاعات مورد نیاز

 • مشارکت در تهیه طرح جامع کشاورزی استان.

 • اجرای طرحها، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز روستاییان ، عشایر و تولید کنندگان و کارکنان د رچارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب

 • اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی به منظور اشاعه تکنولوژی مناسب تولید در حوزه عمل شهرستان از طریق ایجاد واحدهای نمونه، آزمایشی و نمایشی و کاربرد روشهای مناسب آموزشی.

 • اجرای قوانین مربوط به امور اراضی در محدوده شهرستان و دهستانهای تابعه.

 • اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی و ایجاد و نگهداری وبهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع آب و تاسیسات آبی.

 • اجرای طرح های لازم در زمینه آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

 • اجرای طرح های لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور ، اصلاح نژاد دام ، تغذیه ، مدیریت مهندسی بهداشت جایگاه دام و انجام پیگیریها و مقدمات لازم جهت صدور موافقت اصولی واحدهای دامداری و صنایع وابسته در شهرستان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

 • انجام پیگیریها و مقدمات لازم جهت صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و صدور کارت شناسائی برای واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی موجود در روستا

 • انجام اقدامات لازم به منظور توزیع اعتبارات مورد نیازکنندگان محصولات دامی و صنایع کشاورزی

 •  احقاق حقوق مدیریت کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات موجود در مراجع قضائی.

 • نظارت بر فعالیتهای نمایندگیهای شرکتهای وابسته و ایجاد هماهنگی های لازم.

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه کشاورزی شهرستان

 • اجرای برنامه های مصوب خدماتی در امور زراعی.

 • اجرای برنامه های توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات کشاورزی مورد نیاز براساس خط مشی های ابلاغی سازمان

 • نظارت بر اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه براساس برنامه های ابلاغی از سازمان جهاد کشاورزی استان.

 • حمایت و تشویق روستائیان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی در ایجاد تشکلهای مناسب.

 • معرفی فعالیتهای کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه از طریق رسانه های گروهی و مجامع محلی

 • مشارکت در برگزاری نمایشگاههای فعالیتهای تولیدی کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه

 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای در دست اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه.

 • هدایت و حمایت مراکز خدمات کشاورزی دهستانهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

 • انجام امور مالی، اداری و رفاهی و خدماتی و پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات دهستانهای تابعه براساس مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی.

 • حفظ و حراست از اموال.

 • تهیه و تنظیم گزارشهای تفصیلی و عملیاتی در زمینه امور مربوط و ارائه آنها به سازمان جهاد کشاورزی استان.

ساختار زير مجموعه


طراحی سایت توسط فراکارانت