English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

طرح تجهیز و نوسازی اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اجرا می‌شود.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طرح تجهیز و نوسازی اراضی از سوی این سازمان اجرا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی در جمع برخی از بهره‌برداران بخش کشاورزی اظهار داشت: طرح تجهیز و نوسازی اراضی شامل تسطیح اساسی، تسطیح نسبی و جاده‌های بین مزارع است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح باهدف استفاده بهینه از پتانسیل‌های آب‌وخاک در داخل مزرعه انجام می‌شود.
مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات این مدیریت در راستای استفاده مناسب از ظرفیت‌های آب‌وخاک گفت: احداث سامانه‌های آبیاری، زهکشی داخل مزرع و ابنیه مربوط به آن، آرایش مناسب هندسی، قطعه‌بندی و تسطیح اراضی، احداث جاده‌های بین مزارع و دسترسی و ارتباط بین قطعات زراعی برخی از این اقدامات است.
شاهینی با بیان اینکه اقدامات ذکرشده باهدف تسهیل در امر مکانیزاسیون، پخش یکنواخت آب در سطح مزرعه، جمع‌آوری رواناب و زهکشی زیرزمینی در دستور کار است تصریح کرد: با انجام این اقدامات زیربنای لازم مهندسی و اجتماعی برای سهولت فعالیت کشاورزی و تولیدات بیشتر فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه استان سمنان دارای حدود ۹۸ هزار هکتار اراضی آبی بوده که عمده آبیاری اراضی به‌صورت سنتی است افزود: تجهیز و نوسازی اراضی در قالب سه طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی گرمسار، آرادان و دامغان، تجهیز و نوسازی اراضی پایاب شبکه‌های سنتی و شن‌ریزی جاده‌های بین مزارع در دستور کار مدیریت آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان قرار گرفت.
مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: با اعتبارات سال ۹۷ به میزان ۵۱۱ هکتار از اراضی تحت عملیات تسطیح اساسی و حدود ۱۰ هکتار تحت عملیات تسطیح نسبی قرارگرفته‌اند و حدود ۱۱ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع نیز شن‌ریزی و رگلاژ شده‌اند.

طراحی سایت توسط فراکارانت