English | پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳

كارگاه آموزشي تسهيل گري و صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي برگزار شد.

کارگاه آموزشی تسهیل گری و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برگزار شد
کارشناس مسئول توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی تسهیل گری و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نادیا رومینا اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با حضور ۷۴نفر از تسهیلگران زن روستایی و ۷۹ نفر از ارکان صندوق برگزار شد.
وی با اشاره به برخی از اهداف این کارگاه آموزشی گفت: آشنایی جامعه محلی با فنون تسهیلگری و فرآیند ایجاد صندوق اعتبارات خرد در سطح شهرستان های استان مهم‌ترین اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بود.
کارشناس مسئول توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: کارگاه آموزشی تسهیل گری و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ۳ مرکز آموزش سمنان تحقیقات شاهرود و داورآباد گرمسار برگزار شد.
رومینا خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی فراگیران با محتوا و سرفصل های آموزشی که با تدریس کارشناسان موضوعی سازمان جهاد کشاورزی صندوق کارآفرینی امید و بیمه روستائیان صورت گرفت به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.

طراحی سایت توسط فراکارانت