مبارزه با آفت سن مادری در اراضی کشاورزی به ۳۱۵ هکتار رسید.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به رصد مداوم اراضی کشاورزی این استان برای مقابله با آفت سن گفت: مقابله با آفت سن مادری در سطح ۳۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی این استان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، عباس مشیریان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبارزه همگانی با آفت سن غلات از سوم فروردین‌ماه در استان سمنان آغاز شده است.

وی با اشاره به تاریخ ریزش سن در برخی از شهرستان‌های استان سمنان افزود: تاریخ ریزش سن در سمنان بیستم اسفندماه، در سرخه بیست و دوم اسفندماه سال گذشته، در آرادان بیست و سوم اسفند و در گرمسار بیست و چهارم اسفندماه بود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با سن مادری در سطح اراضی کشاورزی سمنان در حال انجام است گفت: تا کنون مبارزه با سن مادری در سطح ۱۶۵ هکتار از مزارع گندم و ۱۵۰ از مزارع جو شهرستان سمنان انجام شده است.

مشیریان با بیان اینکه بیشترین مبارزه به آفت سن مادری در شهرستان سمنان بوده است است افزود: مبارزه با آفت سن مادری در سمنان در سطح ۱۲۰ هکتار انجام شده است.

وی افزود: سطح مبارزه با آفت در سایر شهرستان‌ها مانند گرمسار ۷۰ هکتار و در آرادن ۶۰ هکتار بوده است.

طراحی سایت توسط فراکارانت