مبارزه با سن غلات در سطح ۱۵ هزار و ۵۰۵ هکتار از مزارع استان انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان از مبارزه با سن مادری و پوره در مزارع گندم و جو این استان در سطح ۱۵ هزار و ۵۰۵ هکتار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان عباس مشیریان با بیان اینکه آغاز مبارزه با سن غلات با تشکیل ستاد کنترل عوامل خسارتزای گندم صورت گرفته است گفت: اجرای این عملیات درابتدا از ارتفاعات و پایش مزارع در اواخر سال ۹۷ شروع شد ، به نحوی که بارصد روزانه مزارع توسط ۱۰۵ کارشناس شبکه مراقبت و پیش آگاهی در کل استان، دستور آغاز عملیات مبارزه با سن مادری در تاریخ ۲۶ فروردین در شهرستان گرمسار شروع و تا اوایل خرداد سال ۹۸ در شرق استان و در شهرستان میامی و شاهرود به پایان رسید.
وی افزود: این عملیات که در قالب ۱۰۵ شبکه مراقبت و پیش آگاهی اجرا گردید ، سطحی بالغ بر ۱۵ هزار و پانصد و پنج هکتار از مزارع غلات را شامل می گردد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات موثر انجام شده اظهار داشت: سطح کل مبارزه با سن مادری در سال زراعی جاری در استان سمنان۱۵۵۰۵هکتار بوده که از این میزان ۱۲۳۶۰ هکتار در مزارع گندم و ۳۱۴۵ هکتار در مزارع جو بوده است.
وی با بیان اینکه عمده مبارزات با سن گندم در شهرستان گرمسار و آرادان بوده است گفت: با توجه به اقدامات بسیار مناسب و به موقع کشاورزان و شبکه مراقبت گیاهپزشکی پیش بینی میگردد. درصد میزان خسارت سن زدگی در سال جاری نسبت به مشابه سال قبل روند کاهشی قابل محسوس را داشته باشد.

طراحی سایت توسط فراکارانت