متوسط عملکرد پیاز در شاهرود ۷۰ تن در هکتار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: متوسط عملکرد محصول پیاز در این شهرستان ۷۰ تن در هکتار برداشت شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی‌اصغر حجی اظهار داشت: برداشت پیاز در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان شاهرود انجام شد . وی با بیان اینکه برداشت از  اواسط شهریورماه آغاز و تا نیمه آبان ماه  ادامه داشت افزود : متوسط عملکرد محصول پیاز در شهرستان شاهرود  70 تن در هکتار می باشد که  مهم‌ترین ارقام کشت شده این محصول شامل «میگون» و «زرگان» است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود به برخی از ویژگی‌های ارقام کشت شده پیاز در این شهرستان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین ویژگی رقم «زرگان» ماندگاری پس از برداشت و بازارپسندی است. حجی با بیان اینکه متأسفانه عواملی سبب خسارت به محصول پیاز می‌شود؛ گفت: عوامل خسارت‌زای اصلی پیاز شامل تریپس، برگ‌خوار پیاز، پوسیدگی ریشه و علف‌های هرز است.

طراحی سایت توسط فراکارانت