مدير آب و خاك سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان: عمده آب کشاورزی استان سمنان از منابع آبهای زیر زمینی تأمین می‌شود

مدير آب و خاك سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

عمده آب کشاورزی استان سمنان از منابع آبهای زیر زمینی تأمین می‌شود

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به منابع تأمین آب بخش کشاورزی این استان گفت: بر اساس آمارهای موجود آب مورد استفاده بخش کشاورزی از طریق ۲ هزار و ۶۰۰حلقه چاه و بیش از۵۲۰ رشته قنات تأمین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی اظهار داشت: آب بخش کشاورزی در سطح استان از محل آب‌های سطحی که شامل حوزه‌های آبریز رودخانه‌های حبله‌رود، دامغان رود، تاش و مجن تأمین می‌شود و به وسیله کانال‌های شبکه زیر سد به مزارع و کانون‌های تولیدی بخش کشاورزی رسیده و مصرف می‌شود.

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان آب را رکن اصلی در تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: میزان مصرف آب در این بخش یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان امر در استان برای بحران کم‌آبی اخیر است.

شاهینی با بیان اینکه عمده مصرف آب استان سمنان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تصریح کرد: آمار دقیقی از میزان مصرف آب در این بخش وجود ندارد؛ اما بر اساس آمار وزارت نیرو بخش اعظم منابع آبی موجود در بخش کشاورزی استان سمنان مصرف می شود.

وی بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی در استان سمنان به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروز با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع آبی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در کشور و استان سمنان، ضرورت دارد تا اقداماتی راهبردی در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شود.

مدير آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به مهم‌ترین اقدامات مدنظر این سازمان برای صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح‌های زیربنایی به عنوان زمینه‌ساز مصرف بهینه آب، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و اجرای کامل الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از استان و اقلیم حاکم بر آن از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی منجر شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت