English | شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: در جلسه کمیسیون طرح های غیرکشاورزی برای ۲۶ پرونده تصمیم گیری شده است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تشکیل ۵ جلسه کمیسیون طرح های غیرکشاورزی در سال جاری خبر داد.
جعفرمرادی حقیقی گفت :در این جلسه تعداد ۲۶ پرونده به دبیرخانه کمیسیون طرح های غیرکشاورزی ارجاع و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: صاحبان این پرونده متقاضیانی هستند که قصد اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در اراضی ملی را دارند.
مرادی حقیقی در ادامه اظهار داشت: در این جلسات از سوی اعضاء کمیسیون با واگذاری اراضی ملی و مورد درخواست صاحبان ۶ پرونده در سطح ۱۲۶۰۰۰۰ مترمربع ۱۲۶ هکتار موافقت شد.
مدیر امور اراضی یادآور شد: با نظر اعضای کمیسیون برای سایر پرونده ها تصمیماتی از قبیل تعیین اجاره بها و تمدید اجاره و تغییر نام و تغییر طرح تصمیم گیری شد .

 

طراحی سایت توسط فراکارانت