مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد : احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

حسین شاهینی گفت : به لحاظ جریان های ورودی به حوزه آبریز و عدم مطلوبیت تامین منابع آبی و چالش هایی که در زمینه حفظ نرخ تولید محصولات کشاورزی در کنار تامین آب برای دیگرمصارف (صنعتی , شرب و بهداشت ) بدلیل خشکسالی های اخیر وجود دارد احداث استخرهای ذخیره آب یکی از روشهای هدر رفت آب و افزایش راندمان آبیاری و در جهت بهینه نمودن توزیع آب به شمار می رود.
وی افزود : ذخیره نمودن آب و حذف آبیاری شبانه و احداث استخرهای ذخیره آب با استقبال زیادی در بین کشاورزان مواجه شده است.
شاهینی در ادامه گفت: به همین منظور احداث استخر های ذخیره آب کشاورزی در دستور کار مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد که در این راستا در سال جاری از منابع استانی ۴۰۴۱۰ میلیون ریال اعتبار مصوب و مبلغ ۱۳۱۱۵ میلیون ریال اعتبار تخصیص که با این اعتبار ۹۶۰۰۰ متر مربع ورق ژئوممبران خریداری گردیده است .
وی در پایان اجرای استخرهای ذخیره آب در سطح استان را موجب تسهیل در امر ذخیره سازی آب و بهبود شیوه آبیاری دانست.

طراحی سایت توسط فراکارانت