English | شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

مدیر امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی شد.

مهندس حسن اکبری در طی حکمی به سمت مدیر امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان طی حکمی از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،  حسن اکبری به سمت مدیر امور مالی این سازمان منصوب شد. در این حکم که به تایید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده است آمده که نظر به استناد ماده۱۰ قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی بدینوسیله به موجب این حکم به مدت۴ سال به عنوان مدیر امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تعیین و منصوب می گردد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی پیش از این حسن اکبری مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان بود که به عنوان مدیر امور مالی سازمان معرفی گردید.

طراحی سایت توسط فراکارانت