English | پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳

مدیر تنظیم بازار و نهاده های کشاورزی خبر داد : شركت پشتيباني امور دام آماده تحويل جو از كشاورزان

مسعود طاهریان گفت : در راستای حمایت از کشاورزان استان طبق سنوات قبل شرکت پشتیبانی امور دام آماده خرید جو مازاد کشاورزان می باشد .
وی افزود : این کار باعث می شود که جو مازاد به خارج از استان انتقال پیدا نکند و باعث کاهش هزینه های انتقال و در دسترس بودن نهاده های دامی به جامعه بهره برداران باشد.
وی در ادامه گفت : خرید جو از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با مباشرت سازمان تعاون روستایی خواهد بود.
طاهریان اشاره کرد خرید تضمینی جو از تاریخ ۳۱/۲/۹۶ در شهرستان آرادان و گرمسار آغاز گردیده است. قیمت تضمینی خرید جو امسال به ازای هر کیلو ۱۰۳۰۰ ریال می باشد که خرید و واریز وجوه جو خریداری شده در اسرع وقت پس از فروش در بورس محصولات کشاورزی به حساب کشاورزان پرداخت خواهدشد .

 

طراحی سایت توسط فراکارانت