مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان خبر داد: کشت پائیزه محصولات گندم و جو در سال زراعی جاری در سطح ۱۵۰۰ و ۶۰۰ هکتار صورت گرفت

عباس علیان نژاد گفت : سطح زیر کشت پاییزه گندم وجو این شهرستان در سال زراعی ۹۶-۹۵ از تاریخ ۱/۷/۹۵لغایت ۳۰/۹/۹۵انجام گردید که سطح زیر کشت گندم ۱۵۰۰هکتار وجو ۶۰۰هکتار میباشد .

وی افزود: از ارقام کشت شده گندم میتوان به(ارگ، سیوند، پارسی، الوند، بم، کویر، پیشتاز، پیشگام ، نیشابور و ارقا م کشت شده جوPVS(MBD-90-12 لاین)، یوسف ،ریحان ۰۳، نصرت و کویر اشاره کرد .
ایشان با بیان اینکه مقدار کود توزیع شده به زراعت کاران ۳۴۵تن از انواع کودهای شیمیایی میباشد افزود: میزان بذر ضد عفونی شده۶/۱۱۵تن اعلام میگردد و باتوجه به هوشمند کردن چاه های کشاورزی ومزیت نسبی محصول پسته بهره برداران این شهرستان ترجیح می دهند آب در اختیار خود را بیشتر در باغات مصرف نمایند که این موضوع باعث کاهش ۵۰درصدی کشت گندم وجو شده است.
ایشان در پایان یادآور شد: ازخدمات ارائه شده به زراعت کاران می توان به ایجاد چهار کارگاه آموزشی ترویجی در مورد علفهای هرز، داشت مزارع گندم وجو مکانیزاسیون، ضد عفونی وآبیاری اشاره نمود .

طراحی سایت توسط فراکارانت