مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: ۳۶۰۰تن جو از اراضی کشاورزی دامغان برداشت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان سید محسن طباطبائیان اظهار داشت: بارندگی های امسال برای محصولات کشاورزی این شهرستان بسیار مطلوب بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر عملیات برداشت جو آبی از سطح ۸۱۹ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان دامغان انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: امسال عملکرد محصول جو ۴ و نیم تن در هکتاربود.
طباطبائیان با اشاره به اجرای عملیات برداشت جو از مزارع کشاورزی این شهرستان گفت: برداشت جو با ۶ دستگاه کمباین «چهار دستگاه بومی و ۲ کمباین غیر بومی« انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: با اتمام برداشت محصول جو از اراضی کشاورزی، خرید توافقی از کشاورزان از سوی اتحادیه تعاون روستایی انجام می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت