مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان بر لزوم کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان تاکید کرد
به گزارش مدیریت روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان دامغان محسن طباطبائیان در بازدیدی که با حضور بهره برداران پیشرو و کارشناسان از مزارع منطقه آستان قدس این شهرستان صورت گرفت گفت: کشت کلزا با هدف پایداری در تولید محصولات استراتژیک از قبیل گندم در تناوب کشت با این محصول ضروری است.
وی افزود:کشت دانه های روغنی از قبیل کلزا به عنوان گیاه تناوبی با گندم باعث تقویت خاک،کاهش آفات و بیماریها،استفاده بهینه از آب و در نهایت باعث افزایش تولید در محصول گندم می گردد.
طباطبائیان در ادامه اظهار داشت:کشت مداوم گندم در اراضی زراعی سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولید گندم شده که به منظور جلوگیری از این روند می توان کشت جایگزین مناسبی چون کلزا را درنظر داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان با اشاره به ترکیبات موجود در این گیاه افزود:کلزا حاوی ترکیبات مناسبی از اسید های چرب غیر اشباع و درصد پائینی از اسیدهای چرب اشباع جزء با کیفیت ترین روغن های خوراکی محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان در سال زراعی جاری۲۴ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت محصول کلزا قرار داشته که نسبت به سال قبل ۱۳ هکتار افزایش سطح داشته است.

طراحی سایت توسط فراکارانت