مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود خبر داد: پیش بینی برداشت ۲۱ هزار تن سیب زمینی از اراضی شاهرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود خبر داد:

پیش بینی برداشت ۲۱ هزار تن سیب زمینی از اراضی شاهرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: پیش بینی می شود تا پایان مرحله برداشت بیش از ۲۱ هزار تن محصول سیب زمینی از اراضی زیر کشت این محصول  برداشت شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، محمدرضا قاسمی اظهار داشت: عمده کشت سیب زمینی در منطقه بسطام شاهرود است.

وی به میزان سطح زیر کشت این محصول نیز اشاره کرد و گفت: ۱۲۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در منطقه بسطام بوده و پیش بینی می شود از این میزان سطح ۲۱ هزار تن محصول برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود به میزان متوسط عملکرد این محصول اشاره کرد و افزود: متوسط عملکرد این محصول ۱۸ تن در هکتار پیش بینی شده است.

قاسمی به عوامل مؤثر بر میزان بازدهی این محصول و متوسط عملکرد آن اشاره کرد و گفت: شرایط آب و وهوایی، کشت ارقام جدید و پربازده و استفاده از بذور گواهی شده از عوامل مؤثر بر میزان متوسط عملکرد این محصول است.

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های این مدیریت برای افزایش عملکرد در واحد سطح این محصول گفت: استفاده از ارقام پربازده و جدید یکی از اقداماتی است که در راستای افزایش عملکرد این محصول صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: « بامبا» ، « فونتانه» و « آریندا» برخی از ارقام مهم و متداول این محصول در این منطقه است.

قاسمی خاطرنشان کرد: « بورن»، « سانته» ،« ساتینا» و « اگریا» از دیگر ارقام مهم این محصول است که در این منطقه کشت می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت