English | شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد : کشت پنبه یکی از سیاست های راهبردی در جهت اجرائی شدن برنامه اقتصادمقاومتی در استان است .

ابوالفضل شاهمرادی گفت : در جهت توسعه کمی و کیفی محصول پنبه و توجه به اهمیت این محصول در برنامه اقتصاد مقاومتی عملیات کشت پنبه در سال جاری و به صورت پایلوت در سطح ۱۰۰ هکتار به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود : این عملیات که در شهرستانهای گرمسار و آرادان در حال اجرا می باشد جهت بررسی ارقام جدید وارداتی و همچنین عملکرد محصول با استفاده از تغذیه گیاهی صورت   می گیرد .

وی به کشت این محصول به صورت نشائی اشاره کرد و افزود : بازدهی بالاتر و زمان کشت کوتاهتر و استفاده از دستگاهای جدید برداشت پنبه از مزایای ارقام جدید پنبه در استان   می باشد .

شاهمرادی گفت با توجه به اهمیت کشت پنبه و تناوب کشت و از بین بردن آفات و علف های هرز و استفاده از ارقام کم آب با عملکرد بالا ، کشت پنبه در دستور کار استان قرار گرفته است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در پایان اظهار امیدواری کرد : با توجه به بازدید مدیر کل پنبه وزارت جهاد کشاورزی ، در سال های آینده با اجرای کشت نشائی و تحت پوشش بردن سطح گسترده تری از مزارع با استفاده از آبیاری میکرو و همچنین استفاده از ارقام پرمحصول با  افزایش عملکرد در هکتار و تولید به مراتب بالاتری محقق شود .

 

طراحی سایت توسط فراکارانت