English | سه شنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۲

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: پیشرفت ۹۶ درصدی استان سمنان در ورود اطلاعات بهره برداران به سامانه پهنه بندی

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: استان سمنان با عملکرد مطلوب شهرستان ها ۹۶ درصد در ورود اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی پیشرفت داشته است.
علی مومن ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید به بیان گزارش سامانه پهنه بندی کارشناسان جدید الاستخدام جهاد کشاورزی پرداخت و اظهارداشت: سه هزار ۱۰۳ نفر بهره بردار شهرستان سمنان تا کنون در این سامانه جامع نام نویسی کرده‌اند.
به گفته وی، این در حالی است که در مجموع سه هزار ۷۶۲ نفر بهره بردار شهرستان در سامانه قبلی پهنه بندی کشاورزی این شهرستان ثبت نام شده بودند.
مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن قدر دانی از زحمات کارشناسان و اساتید در زمان ثبت نام و ورود اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه افزود: ثبت نام به مدت ۴ هفته انجام و گزارش های نهایی به موقع از سوی شهرستان ها اعلام شده است.
مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به پیشرفت نهایی ۸۲٫۵ درصدی ورود اطلاعات بهره برداران به این سامانه در شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت این شهرستان در روزهای گذشته ۷۶٫۵ درصد اعلام شده بود.
مؤمن با بیان اینکه از مجموع هفت هزار و ۸۹۴ نفر بهره بردار در دامغان هشت هزار و ۱۵ نفر در سامانه ثبت نام شدند اذعان کرد: درصد پیشرفت این شهرستان تا هفته گذشته ۹۶ درصد اعلام شده و اکنون آخرین گزارش از شهرستان دامغان میزان پیشرفت ورود اطلاعات در سامانه به ۱۰۱٫۵ درصد رسیده است.
وی از ثبت نام ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر بهره بردار شاهرودی خبر داد و گفت: مجموع بهره بردارن در شاهرود ۱۲ هزار و ۵۶۱ نفر است و میزان پیشرفت این شهرستان در ثبت نام و ورود اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه ۹۹ درصد اعلام شده است.
وی در خصوص آمار ثبت نامی بهره برداران شهرستان گرمسار در سامانه پهنه اظهارداشت: در مجموع سه هزار و ۶۹۸ نفر تعداد کل بهره برداران گزارش شده که سه هزار و ۷۵۵ نفر در سامانه پهنه ثبت نام کردند و میزان پیشرفت این شهرستان در هفته گذشته ۹۱ درصد ارزیابی شده و آخرین گزارش ها از پیشرفت ۱۰۱٫۵ درصدی این شهرستان حکایت میکند.
مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تا کنون دو هزار و ۲۶۰ نفر بهره بردار در آرادان در این سامانه ثبت نام کردند خاطرنشان کرد: این شهرستان با پیش بینی دو هزار ۲۰۳ نفر بهره بردار بالاترین پیشرفت ثبت نام و ورود اطلاعت بهره برداران را در سامانه پهنه استان سمنان به خود اختصاص داده است.
وی میزان پیشرفت شهرستان آرادان را ۱۰۲٫۶ درصد اعلام کرد و گفت: شهرستان مهدیشهر با سه هزار و ۱۸۸ نفر مجموع بهره برداران سه هزار و ۲۰۵ نفر در سامانه پهنه سبت به ثبت نام اطلاعات خود اقدام کردند که درصد پیشرفت این شهرستان تا هفته گذشته ۹۲٫۵ درصد و آخرین گزارش پیشرفت ۱۰۰٫۵ درصد اعلام شده است.
مومن در ادامه شهرستان میامی را با ۸۶٫۷ درصد بعنوان شهرستانی که کمترین پیشرفت را در این سامانه دارد اعلام کرد و گفت: این شهرستان با مجموع هشت هزار و ۵۹۳ نفر بهره بردار هفت هزار و ۴۴۶ نفر در سامانه پهنه ثبت نام کردند و شرایط اقلیمی و آب و هوایی این شهرستان نیز در این بخش مؤثر خواهد بود که تا پایان فروردین مرتفع خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه هزار و ۷۰۲ نفر بهره بردار در شهرستان سرخه پیش بینی شده است افزود: این شهرستان هزار و ۶۷۷ نفر ذر سامانه پهنه ثبت نام نمودند که درصد پیشرفت این شهرستان ۹۸٫۵ درصد گزارش شده است.
مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان میزان پیشرفت کل استان سمنان را ۹۶ درصد اعلام کرد و گفت: هزار و ۷۵۰ نفر از بهره برداران که تعداد کثیری از آنان به شهرستان سمنان و میامی مربوط می شود در این سامانه اقدام به ثبت نام نکردند.
وی با اشاره به اینکه میزان ۴۳ هزار بهره بردار در سامانه پهنه برای استان سمنان پیش بینی شده افزود: طبق آخرین گزارشات از دیگر استان ها در سراسر کشور،استان سمنان رتبه ۱۶ را در این سامانه به خود اختصاص داده است.
مومن در پایان با اشاره به دریافتی کارشناسان پهنه و مدیران مراکز شهرستانی در سال ۹۵ خاطرنشان کرد:مبالغ دریافتی چندان چشمگیر نبوده است و از مسئولان خواستاریم برای سال ۹۶ توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند و تمهیدات لازم را برای افزایش بنیه دریافتی های کارشناسان و مدیران مراکز در نظر بگیرند.

طراحی سایت توسط فراکارانت