مصون‌سازی در برابر عوامل تهدیدزا در بخش کشاورزی سمنان به جد پیگیری می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: مصون سازی در برابر عوامل تهدیدزا در بخش کشاورزی سمنان به جد پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، محمدرضا قاسمی در کارگروه تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل با حضور سردار رحیمی معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارخایی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری اظهار داشت: پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی مصون‌سازی در برابر عوامل تهدید‌زا است.

وی گفت: امنیت غذایی و توجه به حوزه پدافند غیرعامل  به ویژه در شرایط جنگ ترکیبی امروز بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر لزوم افزایش تاب‌آوری در مقابل عوامل تهدیدزا و همچنین کاهش آسیب‌پذیری در بخش کشاورزی به جد تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی امنیت غذایی و تأمین نیازها و کالاهای اساسی کشور را به عهده دارد و به عنوان یک اولویت پیگیری می‌شود.

گفتنی است در این کارگروه ضمن بیان اهمیت پدافند غیرعامل و تمهیدات لازم در تأمین امنیت غذایی در بحران‌ها، گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در سطح استان از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح شد.

همچنین گزارش عملکرد کارگروه تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی،گزارش اقدامات انجام شده درزمینه احداث آزمایشگاه مرجع گیاهپزشکی توسط مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی و گزارش فعالیت‌های پژوهشی در زمینه ذخایر ژنتیکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان توسط رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، بخشی از برنامه‌های این کارگروه بود .

طراحی سایت توسط فراکارانت