English | جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳

سرپرست مديريت امور دام

سعید جهان پناه

تلفن مستقيم : ۳۳۴۵۱۰۰۵-۰۲۳

ايميل : omooredam@semnan-aj.ir

                                                 خلاصه وظايف


 • برنامه ريزي و نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم بمنظور شناخت توانمند ها، نارسائي ها، فرصتها و تهديـدهاي مربـوط به پرورش دام و بهبود توليدات آنها

 • اجراي سياستها ، خط مشي ها، اهداف و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت مربوط به پرورش دام

 • برنامه ريزي در جهت اصلاح و توسعه كمي و كيفي عرضه محصولات دامي و ساماندهي توليدات دام

 • بررسـي و ارزيـابي سياسـتهـا، برنامـههـا و طرحهـاي توسـعه پـرورش و بهبـود توليـدات دام در چهـارچوب وظـايف محولـه و انجـام اصـلاحات لازم

 • برنامه ريزي بر تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعملهاي فني مورد نياز بخش دام

 • راهبري و هدايت واحدهاي شهرستاني در جهت تهيه و تنظيم برنامه ها و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه پرورش دام و بهبود توليدات آنها در مناطق مختلف استان

 • نظارت ، بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي و طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و اعلام آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا حصول نتيجه

 • تدوين و برنامه ريزي در جهت تنظيم بازار و مديريت مؤثر بر عرضه و تقاضاي توليدات دامي با هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط

 • برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل فني بهبود جايگاه دام با هماهنگي و همكاري با واحدهاي مربوطه

 • پيشنهاد سياستها و خط مشيهاي مربوط به صادرات و واردات انواع گونه هاي دامي و فرآورده هاي آنها به مراجع ذيربط

 • سازماندهي و هدايت واحدهاي اجرايي در جهت اشاعه يافته هاي علمي و تحقيقاتي و اجراي برنامه اي ترويجي تخصصي با همكاري و هماهنگي واحدهاي مربوطه در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مديريت

 • اجراي سياستهاي توسعه بيمه دام و توليدات آنها با همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط

 • ايجاد تعامل و برقراري ارتباط با مجامع تخصصي بين استاني و منطقه اي مرتبط به منظور انتقال خدمات فني و آخرين دستاوردهاي علمي به بهره برداران

 • اجراي سياستهاي بهبود و توسعه كمي و كيفي تجهيزات و لوازم مورد نياز پرورش و بهبود توليدات دامي با هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط

 • برنامه ريزي ، و اجراي سياستها و خط مشي هاي توسعه تشكلها، دفاتر خدمات فني، صندوقهاي حمايتي، پرورش دام و حمايت از بهره برداران در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب

 • برنامه ريزي در راستاي بهره برداري بهينه از فناوري اطلاعات به منظور ساماندهي و مجموعه عوامل توليد

 • هماهنگي و همكاري با مؤسسه تحقيقات علوم دامي، مركز اصلاح نژاد و ساير مراكز علمي و تحقيقاتي در راستاي تدوين برنامه هاي حمايتي به منظور حفظ ذخائر و توانمنديهاي ژنتيكي و بهبود خدمات كمي و كيفي با توجه به سياستهاي كلان

 • هماهنگي و همكاري به منظور فرهنگسازي مصرف توليدات دامي با دستگاههاي ذيربط

 • انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي پرورش انواع دام با هدف افزايش ميزان توليد

 • تهيه و تدوين الگوها و دستوراالعمل ها فني جهت ترويج بهينه تغذيه و بهداشت و اصلاح نژاد دام،جهت احداث و بهسازي جايگاههاي پرورش دام

 • برنامه ريزي و انجام مطالعه و بررسي جهت شناخت منابع جديد در تغذيه دام ، اصلاح نژاد و ساير موارد

 • شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوطه حسب مورد و اظهار نظر درمورد مسائل مطروحه

 • تهيه گزارش از فعاليتها انجام شده و نتايج حاصله و ارائه آنها به مقام مافوق

 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق


طرحها و پروژه ها


۱- طرح ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر طرود

به منظور پشتيباني از حرفه شتر داري و توليد شترهاي مناسب براي استانهاي شمالشرق كشور ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر در روستاي طرود از توابع شهرستان شاهرود با اهداف ذیل احداث گردیده و در حال حاضرگله آن شامل ۹۵ نفر می باشد.

 حفاظت و حراست نژادي شتر و تشكيل بانك ژن

 مركز پشتيباني عمليات بهبود نظام پرورش شتر در استان سمنان و منطقه شمالشرق كشور

 مركز آموزش و ترويج مديريت روشهاي نوين پرورش شتر

 توليد و توزيع لوك برتر در بين گله هاي منطقه به منظور اصلاح نژاد

 توليد و توزيع دام مولد ممتاز و به گزيني شده

 ۲- طرح ایستگاه پرورش  و اصلاح نژاد قوچ سنگسری دامغان

ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند سنگسري با اهداف شناسايي صفات كمي و كيفي  گوسفند نژاد سنگسري‘حفظ نژاد و بانك ژن ‘ ترويج اين نژاد در بين گله داران با توزيع قوچ اصلاح شده  در توابع شهرستان دامغان احداث  گردید.فعالیت ایستگاه در سال ۸۸در دو بخش امور زراعی و دامی انجام گرديده است.در بخش امور دام،  با توجه به هدف اصلی وجودی ایستگاه (حفظ و تکثیر گوسفند نژاد سنگسری ) تعداد ۵۰ راس قوچ در سطح گله های مردمی توزیع گردیده است . همچنین تعداد ۲۸۰ راس از دامهای ایستگاه تلقیح مصنوعی  شده اند  . ضمنا” در سال ۸۸ طرح آميخته گري تجاري با سه نژاد شال وافشاري ومغاني با پايه مادري سنگسري و يك گروه  نژاد سنگسري بعنوان گروه شاهد (تعداد ۱۲۸ راس ) نيز اجراء و نتايج آن در سال آتي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت . ضمناً عملیات بهداشتی دامها و جایگاه شامل واکسن،حمام ضد کنه ،دارو و درمان ،عملیات رکوردگیری اوزان تولد ۳،۶،۹ و۱۲ ماهگی به صورت کامل صورت پذیرفت.همچنین  در بخش زراعی به منظور تامین نیاز علوفه ای دامهای ایستگاه ۱۵ هکتار جو و ذرت کشت گردیده است

۳- طرح تجميع دامداريها

   جهت خروج دامداريهاي داخل شهر و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي تعداد ۱۲ مجتمع دامداري در سطح استان مي باشد كه ۴ مجتمع در حال بهره برداري و ۷ مجتمع در دست اجرا مي باشد از ۷ مجتمع مذكور ۲ مجتمع از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبري و ۵ مجتمع از محل سفر هئيت محترم دولت مصوب و تامين اعتبار گرديده است .

۴ – طرح بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري

اين طرح شامل پروژه هاي ذيل مي باشد:

 • پروژه بهسازي و نوسازي جايگاه دام :

   دراين پروژه براي واحدهاي دام روستايي كه نياز به بهسازي و نوسازي جايگاه دام دارند ، پس از بازدید کارشناسان ادارات  امور دام و يا کارشناسان طرح خدمات فنی ، مجوز بهسازي و نوسازي صادر و با معرف متقاضيان جهت دريافت تسهيلات و يا سرمايه گذاري مستقيم متقاضي و ارائه خدماتي كه جهادكشاورزي از محل اعتبارات مربوطه در قالب تخصيص سيمان و غيره در اختيار دامداران قرار مي دهد نسبت به بهداشتي نمودن جايگاه و صدور پروانه بهره برداری  دامداری روستایی اقدام مي شود .

 • پروژه ثبت مشخصات و رکوردگیری :

   بمنظور اصلاح نژاد دام در واحدهای دامداری های صنعتی در سطح استان پروژه ثبت مشخصات و رکوردگیری همه ماهه در سطح دامداریهای صنعتی انجام می گیرد و این پروژه منتج به ماندگاری نژاد برتر و حذف دامهای کم بازده و دامهایی که از لحاظ ژنتیکی دچار مشکلاتی مستند می شود و در نهایت در دامهای اصلاح نژاد اصیل با خلوص بالا بهمراه اطلاعات شناسنامه ای و رکورد نگهداری می شود اطلاعات مربوط به مرکز اصلاح نژاد ارسال و نتایج آن سالانه به دامداران اعلام میگردد.

 • پروژه تلقیح مصنوعی دام:

در حال حاضر با توجه به مزیتهای روش تلقیح مصنوعی از جمله عدم نگهداری گاو نر در گله و افزایش کمیت و کیفیت تولید شیر با استفاده از تلقیح اسپرمهای مناسب باروری درصد بالایی از گاوهای شیری استان با این روش انجام می شود در همین راستا متقاضیان دوره مهارت تلقیح مصنوعی از طریق این مدیریت به مراکز آموزش (در سطح استان یا خارج از آن) معرفی و پس از صدور گواهینامه بر اساس نیاز منطقه مجوز فعالیت صادر خواهد شد گزارش فعالیت مامورین بصورت ماهیانه جمع آوری و به مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی ارسال می گردد.

 • پروژه احداث ساختمان سیلو :

با توجه به تولید بالای علوفه های سیلویی در استان و اهمیت علوفه های سیلویی در تغذیه دام و ذخیره سازی به موقع آشنایی دامداران با برگزاری کلاسهای آموزشی ،تشویق دامداران جهت ساخت سیلو و ترویج انواع ذخیره سازی و پرداخت یارانه اثر گذار می باشد.

 • پروژه کنترل کمی و کیفی خوراک دام :

نظارت بر خوراک دام در مراحل تولید ،توزیع و ذخیره سازی و مصرف بدلیل عدم آشنایی دامداران و سنتی بودن تولید خوراک دام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اجرای پروژه های نوین در تولید خوراک و فرآوری پس مانده ها می تواند با ایجاد تنوع و کاهش هزینه های تمام شده تمامی گروههای ذینفع را پوشش دهد از جمله این پروژه ها می توان به پروژه تولید بلوک خوراک دام ،پروژه سیلوی ذرت علوفه ای در بسته بندی پلاستیکی و فرآوری پس مانده های کشاورزی و صنعتی و کود مرغی و پروژه توسعه و تجهیز کارگاههای خوراک دام اشاره نمود.

۵ – طرح افزایش تولید شیر

این طرح یکی از طرحهای ملی می باشد که با سه پروژه توسعه عملیات زیر بنایی ،افزایش کمی و کیفی محصولات علوفه ای و تجهیز آزمایشگاههای تغذیه و شیر جهت تامین مصالح بهسازی و نوسازی ،خرید دام مولد برای ایستگاههای شتر و گوسفند استان-تکمیل تجهیزات مورد نیاز مدیریت-کمک به ساخت سیلوی علوفه ای و خرید لوازم مصرفی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های تغذیه در راستای افزایش تولید شیر در حال اجرا است.

۶ – طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد

این طرح نیز از طرحهای ملی است که با هدف تجهیز و خرید دام ایستگاههای شتر طرود و پرورش گوسفند دامغان در حال اجرا است.

ويكي از پروژه هاي آن، بانک ژن شتر كشور و توسعه شبكه تلقيح مصنوعي شتر كشورمي باشد: پیرو سفر استانی هیئت محترم دولت در سال ۱۳۸۶ پروژه احداث بانک ژن شتر کشور در محل ایستگاه پرورش شتر شمالشرق کشور (‌منطقه طرود شهرستان شاهرود ) مورد تصویب قرار گرفت و حدود یک میلیارد ریال اعتبار بدین منظور اختصاص يافت.  پس از ساخت آزمایشگاه و سرخانه و خریداری لوازم مورد نیاز و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی با انعقاد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و استفاده از اساتید مجرب و نخبه در زمینه تولید مثل شتر کشور ، پروژه مذکور آغاز گردیده و در حال اجرا می باشد.

دستوالعمل ها

♦ دستوالعمل احداث جایگاه گاو شیری به روش فری استال

طراحی سایت توسط فراکارانت