معاونت بهبود توليدات گياهي

افشین مشیری

تلفن مستقيم: ۳۳۴۵۳۹۸۱-۰۲۳

ايميل: giahi@semnan-aj.ir 

                                                 خلاصه وظايف


ارتقاء سطح سلامت جامعه
تامين امنيت غذايي
افزايش عملکرد توليد
بهبود کيفيت محصولات کشاورزي
پايداري در توليدات کشاورزي
حفاظت از محيط زيست
بهبود معيشت زندگي کشاورزان
بهره وري مطلوب و بهينه از امکانات، وظايف منابع پايه و توسعه زيرساخت هاي بخش کشاورزي
افزايش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزي
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش کشاورزي
حفظ، احياء، گسترش، حمايت و بهره برداري صحيح از منابع طبيعي
انجام پژوهشهاي لازم،و ارتقاء سطح دانش فني روستاييان

طراحی سایت توسط فراکارانت