English | پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد : اخذ و انجماد تعداد ۵۰ دوز اسپرم از لوک های برتر شتر کشور

مصطفی شاه حسینی گفت: در راستای پروژه توسعه شبکه تلقیح مصنوعی شتر با همکاری دانشگاه تهران تعداد ۵۰ دوز اسپرم از لوک های برتر شتر کشور که در ایستگاه طرود مستقر می باشند اخذ و منجمد شده و در بانک ژن ایستگاه شتر نگه داری گردید.
وی افزود : این عمل با هدف تلقیح مصنوعی شتر های ایستگاه در خارج از فصل تولید مثل و به منظور کوتاه کردن فاصله آبستنی و افزایش راندمان تولید مثل شتر استفاده می گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت