معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد : برگزاري نشست معاونين منطقه ۱ كشوري

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان از برگزاری نشست معاونین منطقه ۱ کشور خبر داد.
مصطفی شاه حسینی گفت : این نشست در روز یکشنبه مورخ ۱۷/۲/۹۶ درشهر شهمیرزاد مجتمع فرهنگیان با حضور جناب آقای دکتر رکنی معاون وزیر در امور دام وزارت برگزار می گردد.
وی افزود:در این جلسه موضوعاتی از قبیل آموزش علمی و مهارتی کارشناسان جدیدالاستخدام امور دام ، طرح کاهش سن کشتار و … مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

 

طراحی سایت توسط فراکارانت