معاون وزير جهاد كشاورزي در امور آب و خاك گفت: جهت گیری دولت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.

مهندس علیمراد اکبری در آئین بهره برداری از ۵۰۰۰ هکتار از سامانه های نوین آبیاری در استان سمنان گفت : تلاشهای دولت باعث گردیده افزایشی معادل ۲۱ میلیون تن بر صنعت غذایی کشور نسبت به سال ۹۲ شاهد باشیم . این حرکت از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود : این حرکت باعث گردیده با بهره گیری از علوم و فنون بالاخص در مدیریت آب به موفقیت هایی در این زمینه دست یابیم.
اکبری با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب مهمترین سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد افزود : بخش کشاورزی استان فقط در سال ۹۵ به رشد تولید ۴/۹ % نسبت به سال ۹۴ دست یافته است. این در حالیست که سیاست های سازمان در خصوص مدیریت آب در استان از قبیل تغییر الگوی کشت ، توسعه سامانه های نوین آبیاری و کشت گلخانه ای اعمال گردیده است.
معاون وزیر در ادامه یاد آور شد : از ابتدای توسعه سیستم های آبیاری در استان تا سال ۹۲ ، ۱۴۰۰۰ هکتار زیر پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته بود . با تدابیر دولت از سال ۹۲ تا ۹۵ ، ۹۱۲۵ هکتار از این سامانه در استان صورت گرفته است . در سال جاری نیز ۱۲۰۰۰ هزار هکتار دیگر به آن اضافه خواهد شد.

 

 

طراحی سایت توسط فراکارانت