English | دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲

نشست مشترک روسای سازمان استان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

نشست مشترک روسای سازمان استان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با هدف تبیین سیاست های کشاورزی حفاظتی و آموزش کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، سیاست ها و برنامه های معاونت زراعت در راستای اجرای کشاورزی حفاظتی توسط معاون امور زراعت تشریح و بر اجرای آن توسط روسای سازمان ها تاکید شد.
در این نشست،مهندس عباس کشاورز با اشاره به این که کشاورزی حفاظتی از مهمترین تکالیف برنامه ششم کشور در بخش کشاورزی است و در پیوست حکم ابلاغی رییس جمهور برای مقام عالی وزارت بر اجرای آن تاکید شده،تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی به عنوان روشی با اصول مناسب و صحیح زراعی می تواند به پایداری تولید علی رغم عوامل ناپایدار کننده پیش روی کشاورزی و تولید نظیر تغییرات اقلیمی و… کمک کند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم تسریع در تصویب و تخصیص ردیف اعتبار ملی جهت راهبری و پشتیبانی از این تکلیف ملی تاکید کرد و گفت: تشکیل ستاد ملی کشاورزی حفاظتی و تعیین مجری ویژه می تواند به پیشبرد و اجرای اهداف آن کمک می نماید.
در این نشست مشترک، سیاست ها و برنامه های آموزش در کشاورزی نیز توسط رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تشریح و بر اجرای آنها توسط روسای سازمان ها تاکید شد.
دکتر اسکندر زند،دانش را مهمترین نهاده در کشاورزی توصیف کرد و افزود: این نهاده باید همانند سایر نهاده های تولید در اختیار کشاورز قرارگیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که شاخص “دانش در هکتار” به عنوان معیاری برای دانش بنیان کردن کشاورزی در دستور کار این سازمان قرار دارد،اظهار داشت:آموزش های بخش کشاورزی در سه زمینه آموزش های عالی علمی کاربردی و متوسطه با هدف تربیت فعالان و کشاورزان آینده ارائه می شود.
رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،نقش وزارت جهاد کشاورزی در فرایند آموزش کشاورزی را سیاستگذاری در امر آموزش کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: بودجه آموزش های علمی کاربردی استانی است و باید روسای سازمان ها در زمینه افزایش سهم آموزش علمی کاربردی بخش کشاورزی با تصدی گری بخش خصوصی اقدام کنند.
وی یادآور شد: آخرین یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی با قابلیت استفاده عمومی از طریق تالار ترویج در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار می گیرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت