نمونه برداری از باغات انار شهرستان میامی جهت اجرای طرح محصول سالم

نمونه برداری از باغات انار شهرستان میامی جهت اجرای طرح محصول سالم 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی از نمونه برداری برای اجرای طرح محصول سالم انار در باغات این شهرستان خبر داد.

محمدحسینی اظهار داشت ؛ با عنایت به اجرای طرح ” ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی ” محصول انار و باغ خانم مینا منوچهری از روستای فرومد به عنوان پایلوت اجرای طرح انتخاب گردید.

وی افزود؛ هدف از اجرای طرح، فرهنگ سازی در راستای تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد، مديريت منابع آب و خاک و کمک به پایداری منابع، ترویج روشها و فنون جدید کشاورزی در راستای افزايش بهره‌ وری می باشد.

در همین راستا نمونه برداری از پایلوت منتخب شهرستان با حضور کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، رئیس مرکز جهاد‌کشاورزی فرومد، مسئول ترویج شهرستان، نماینده شرکت تاک (بازرسی) و مدیر کنترل کیفی شهرستان انجام شد.

همچنین نحوه تغذیه و کود دهی باغ پس از برداشت محصول به باغداران آموزش داده شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت