واگذاری مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ایی

شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ،مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ایی را با شرایط فرم پیوست واگذار نماید.

دانلود فرم

طراحی سایت توسط فراکارانت