٧٥٠ هكتار از مزارع شهرستان شاهرود به ذرت علوفه‌اي اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: ذرت علوفه‌ای در سطح ۷۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان کشت‌شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی‌اصغر حجی اظهار داشت: در حال حاضر برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع این شهرستان آغازشده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. وی با اشاره به مهم‌ترین ارقام کشت‌شده ذرت علوفه‌ای در مزارع این شهرستان گفت: بیشتر ارقام کشت‌شده رقم «سینگل گراس ۷۰۴ » است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی همچنین به متوسط عملکرد ذرت علوفه‌ای در این شهرستان اشاره کرد و افزود: متوسط عملکرد ذرت علوفه‌ای در شهرستان شاهرود ۴۰ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود. حجی با اشاره به سرمای زودرس و خسارت وارد شده به محصولات کشاورزی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد از مجموع سطح کشت ذرت علوفه‌ای دچار سرمازدگی و تگرگ شده است. وی با بیان اینکه سرمازدگی و تگرگ سبب کاهش کیفیت محصول ذرت شده است خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود این سرمازدگی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد محصول ذرت در شهرستان شاهرود را کاهش دهد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود اضافه کرد: با توجه به تغییر اقلیم و سرمایه زودرس ایجاد مزارع ذرت با کشت ارقام زودرس هیبریدی در دستور کار است.

طراحی سایت توسط فراکارانت