کارگاه آموزشی توانمند سازی ارکان صندوق اعتبارات خرد شهرستان های های آرادان تسهیلگران زن روستایی گرمسار برگزار شد

کارشناس مسئول توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی ارکان صندوق اعتبارات خرد و تسهیلگران زن روستایی شهرستان‌های گرمسار و آرادان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، نادیا رومینا در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: این کارگاه با  حضور۱۴نفر و با هدف توانمندسازی ارکان صندوق اعتبارات خرد و تسهیلگران  زنان روستایی و افزایش سطح آگاهی این افراد برگزار شد.

وی با بیان اینکه تسهیلگران زن روستایی نقش مهمی در اطلاع رسانی و اشتغال دانش به سایر افراد جامعه روستایی و تولید و اشتغال موثر دارند گفت: این افراد با شناسایی ظرفیت‌های اشتغال زنان در هر روستا و در قالب شبکه‌های اشتغال روستایی فعالیت کرده و نقش اساسی در پیشرفت زنان در حوزه اشتغال ودرآمد  خانواده  را دارا هستند.

کارشناس مسئول توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه صندوق اعتبارات خرد از رهیافت های مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است افزود: صندوق های خرد توانسته با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درامد، زمینه توانمندسازی و توسعه جوامع محلی را فراهم سازد.

رومینا افزود: عدم توجه به پتانسیل زنان در مشاغل روستایی از جمله مشاغل خرد خانگی و اشتغال بانوان سبب از دست دادن این سرمایه انسانی عظیم روستایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای شرکت‌کنندگان در این کارگاه بعد از حضور گواهی آموزشی صادر می‌شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت