English | پنج شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۲

کارگروه بیمه محصولات کشاورزی ویژه تسهیلگران زن روستایی برگزار شد

کارگروه بیمه محصولات کشاورزی ویژه تسهیلگران زن روستایی برگزار شد

 نادیا رومینا معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان از برگزاری کارگروه بیمه محصولات کشاورزی ویژه تسهیلگران زن روستایی – همیار بیمه خبر داد.

معاون مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با توجه به برگزاری نشست سراسری کارشناسان مسئول امور زنان روستایی و عشایری و لزوم برگزاری دوره آموزشی اصول مبانی و مفاهیم بیمه کشاورزی برای تسهیلگران زن استان این کارگروه تشکیل شد.

نادیا رومینا افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی پروژه افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری با بهره‌گیری از ظرفیت زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری اولین جلسه کارگروه برگزار شد.

رومینا خاطرنشان کرد: در مرحله اول آموزش‌های تخصصی به زنان تسهیلگر توسعه روستایی ارائه شد و پس از آن به عنوان همیار بیمه در روستاهای استان فعالیت نمایند.

طراحی سایت توسط فراکارانت