English | یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳

کشاورزی بیولوژیک

زمینه توسعه عوامل بیولوژیک کشاورزی در شاهرود فراهم است.مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه توسعه کشاورزی در گرو حفظ منابع آب و خاک است،به مهر گفت : فعالیت در حوزه عوامل بیولوژیک طی سال های اخیر شروع و هر سال از محل یارانه سموم منابع دولتی برای این عوامل در نظر گرفته میشود که در دسترس باغداران و زارعان شهرستان قرار دارد ، این مهم ترین اقدام در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی به شمار می رود که با جدیت پیگیری می شود. محمدرضا قاسمی ضمن بیان اینکه در شاهرود زمینه کار برای توسعه و تولید عوامل بیولوژیک وجود دارد ، توجه به استفاده از عوامل بیولوژیک و عوامل زیستی به عنوان جایگزین در مصرف برخی از سموم را مورد توجه دانست. وی گفت : اقدامات ویژه ای طی سال های گذشته در شاهرود انجام شد ، به صورت مشخص در کرم گلوگاه انار،آگروتیسم در گوجه فرنگی و سزامیا در ذرت علوفه ای بود که جواب های خوبی را نیز در عمل مشاهده کردیم لذا این تحقیقات اکنون در دست تکمیل هستند. مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه طی سال ۹۵ بحث کشاورزی حفاظتی را به عنوان یک فاکتور مهم در زمینه عوامل بیولوژیک پیگیری کردیم ادامه داد : هدف از این طرح ها رسیدن به پایداری تولید و استمرار تولید و گشاورزی سبز محسوب می شود چرا که توسعه کشاورزی در گروه استمرار فعالیت هایی است که حداکثر پایداری در منابع حیاتی آب و خاک و کیفیت آنها را بتواند حفظ کند.
قاسمی افزایش سازگاری گونه های خاصی از گیاهان با شرایط خاص که در اقلیم شاهرود وجود دارد را مورد توجه جهاد کشاورزی ذکر کرد و افزود : امروز به دنبال آن هستیم که گیاهان با شرایط محیطی سازگار تر کنیم تا بتوانیم در سطح کشت به تولید اقتصادی مورد نظر برسیم و در این باره اما باید بیان کرد که اصلی ترین هدف محصول تراریخته نیز بر همین اصول استوار است که در این بین اختلاف نظر و تشتت آرای فراوانی وجود دارد حال آنکه درباره درست یا غلط بودن آن باید افرادی که دارای تحیقیقات ژنتیک در حوزه گیاهان هستند اظهار نظر کنند.
وی افزود : امیدواریم آشنا شدن کشاورزان با تولید ارگانیک و عاری از سموم ، بتواند زمینه ساز اتفاقات بهتری در کشور شود و بتوانیم با کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی که ممکن است عناصر باقی مانده آنها با مسمومیت و بروز خطراتی برای مصرف کننده همراه باشد ، تولید سالم را ترویج و با استمرار این فرایند به سوی تولید ارگانیک پیش می رویم.مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین بیان کرد : بر اساس قانون پنجم که در سال ۹۴ به پایان رسید وزارت جهاد کشاورزی موظف شد میزان مصرف عوامل شیمیایی نظیر کود و سموم را به میزان ۲۵ در صد کاهش دهد و به این سمت پیش رود که با کاهش سموم حرکت به سوی محصول سالم را آغاز کند و این نیازمند همگرایی بیشتر مسئولان و کشاورزان است.

 

 

مهندس محمد رضا قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود

مهندس محمد رضا قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود

طراحی سایت توسط فراکارانت